Backpacken met een beperking

Beoordeel deze post

Niet alle reizigers zijn gezegend met de benenwagen en/ of andere belangrijke functies. Want wat nu, als je graag wilt reizen, maar wordt belemmerd door een lichamelijke beperking? Kun je eigenlijk dan wel backpacken? Wat zijn de mogelijkheden? Kun je dan beroemde bezienswaardigheden bezoeken en prachte plekken ontdekken? Waarmee dien je rekening te houden? Waar let je op en regel je voordat je op reis gaat?

Zorg op vakantie in Nederland

Er zijn mogelijkheden om zorg op je vakantieadres te ontvangen. Dit geldt zowel in Nederland als in het buitenland. Je dient dan wel geïndiceerd te zijn voor de thuiszorg en voor het buitenland gelden strengere voorwaarden. Als je zorg op je thuisadres ontvangt, dan bestaat er de mogelijkheid om je gebruikelijke zorg ook te kunnen ontvangen op je vakantieadres. Je dient dan wel een geldige indicatie te hebben voor Zorg in Natura of je ontvangt een Persoonsgebonden budget (PGB). Je wijkverpleegkundige kan je wellicht infomeren hoe je dit kunt regelen.

Tevens zijn er ook bureaus die je hierin kunnen ondersteunen en sommige vakantieparken hebben een samenwerking met thuiszorgorganisatie in de buurt. Kleine gastverblijven bieden soms persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding omdat ze bijvoorbeeld een verpleegkundige achtergrond hebben.

Zorg in het buitenland

Voor vergoeding van hulp in het buitenland gelden strenge voorwaarden. Je moet in Nederland een indicatie hebben voor thuiszorg en de hulp ter plaatse moet gegeven worden door een instelling die voldoet aan de Nederlandse normen voor thuiszorg.

Meerdere organisaties bemiddelen in (thuis)zorg tijdens de vakantie. De Samenwerkende Buitenlandse Zorgorganisaties werken in principe samen met Nederlandse verzorgenden die ter plaatse wonen. De zorg kan bestaan uit:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • huishoudelijke verzorging
 • nachtzorg/24-uurszorg
 • hulpmiddelen en aangepast vervoer

Spoedeisende hulp in het buitenland

Voordat je op vakantie naar het buitenland gaat, kun je het beste een Europese Zorgpas (European Health Insurance Card EHIC) of zorgformulier aanvragen. Met de EHIC (European Health Insurance Card) heb je recht op spoedeisende hulp in alle landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Australië. Ook voorkomt het dat verzekerden de ziekenhuisrekening moeten voorschieten.

Elke verzekerde die een basisverzekering heeft afgesloten en tijdelijk naar het buitenland gaat voor vakantie of werk, kan kosteloos een EHIC krijgen van de eigen zorgverzekeraar. In het Verenigd Koninkrijk kun je – indien medisch noodzakelijk – kosteloos geneeskundige hulp krijgen via de National Health Service (NHS); hiervoor heb je wel een Nederlands paspoort nodig. Voor een aantal landen is de EHIC niet voldoende, maar heb je een speciaal zorgformulier nodig. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Iedereen wil zo nu en dan wel eens lekker op vakantie. Maar voor chronisch zieken, senioren en lichamelijk en verstandelijk gehandicapten kan dit een drempel vormen omdat je bijvoorbeeld afhankelijk bent van zorg en/of hulp. Het kan zijn dat de accommodatie aan bepaalde eisen dient te voldoen (bijv. toegankelijk voor een rolstoel of anti-allergeen). Misschien dient er zorg geregeld te worden en/of heb je bepaalde hulpmiddelen nodig. reizenbeperking
Bron; http://www.zorghulpatlas.nl/vakantie-gehandicapten

Rolstoelvriendelijke vakanties en aangepaste accommodatie al dan niet met zorg of hulpmiddelen voor mensen met een chronische ziekte, verstandelijke of lichamelijke beperking en senioren in Europa kunne terecht bij;

 • Traject Reizen info@trajectreizen.nl +31 (0)575 47 00 43 Website

Traject Reizen biedt een gevarieerd aanbod vakanties in groepsverband, speciaal voor vakantiegangers die vanwege hun psychische gesteldheid enige begeleiding nodig hebben op reis. Een zorghotel is vergelijkbaar met een doorgaans hotel en beschikt over appartementen of kamers voor alle vormen van kort verblijf met zorg.

De belangrijkste kenmerken van een zorghotel zijn:

 • Mensen logeren, zoals in een gewoon hotel, tijdelijk in het zorghotel; dit kan variëren van één overnachting tot enkele weken. Vanuit het zorghotel gaat de cliënt / gast in principe weer terug naar de eigen thuissituatie.
 • Mensen maken individueel of samen met hun partner gebruik van de faciliteiten van het zorghotel. In gemeenschappelijke ruimtes kan men andere gasten ontmoeten, maar er is geen groepsprogramma. Privacy van de gast is, net als in het gewone hotel, een belangrijk gegeven. Het zorghotel is niet bedoeld voor mensen die wachten op een overplaatsing naar een (permanent) verblijf in een verpleeghuis. Hiervoor hebben ziekenhuizen en zorgcentra vaak zogenoemde overbruggings- of interim-afdelingen.
 • 24 uur dienstverlening en zorgverlening

In het zorghotel is een team beschikbaar dat 24uurs-zorg kan verlenen bijvoorbeeld bestaande uit artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten etc. Dit team is in dienst van het zorghotel zelf of in dienst van een zorgaanbieder en gedetacheerd in het zorghotel. De zorg voldoet aan alle kwaliteitseisen. Zo worden er afspraken met de cliënt / gast gemaakt over de zorg en vastgelegd in een zorgplan, wordt er gewerkt met gekwalificeerd personeel en worden protocollen gehanteerd voor de zorgverlening.

Hotel Setting

De ‘hotelachtige setting’ houdt in dat er een hoge servicegraad is en een comfortabele, prettige accommodatie. De servicegraad uit zich in de sterk klantgerichte cultuur: de cliënt / gast staat centraal, er wordt vraaggericht gewerkt (alles wordt georganiseerd naar de wens van de cliënt), er is veel aandacht voor de privacy en de bejegening. De cliënt is echt ‘te gast’ in het hotel.
De accommodatie is goed verzorgd, comfortabel en sfeervol. Maar ook rolstoeltoegankelijk en geschikt voor zorgbehoevenden. Alle voorzieningen voor zorgverlening zijn beschikbaar, zonder dat dit nu heel opvallend is. De uitstraling is meer die van een hotel waar men te gast is en waar alles ten dienste van de gast staat, dan van een ziekenhuis of zorgcentrum waar men meer patiënt is en de zorgvoorzieningen het beeld bepalen. Binnen het zorghotel zijn ook allerlei services beschikbaar: bijvoorbeeld een receptie, lounge, restaurant, kiosk, kapsalon.

Voor wie?

Er zijn verschillende doelgroepen voor wie een zorghotel een goede oplossing kan bieden:

 • Mensen die behandeld zijn in een ziekenhuis maar die nog niet naar huis kunnen omdat zij nog medische nazorg nodig hebben waarbij die medische zorg direct in de nabijheid moet zijn (medisch specialist of verpleeghuisarts), bijvoorbeeld na een orthopedische operatie.
 • Mensen die uitbehandeld zijn in een ziekenhuis, maar met behoefte aan een lichtere vorm van nazorg en waarbij de medische zorg niet direct in de nabijheid hoeft te zijn. Feitelijk zouden mensen al wel naar huis kunnen, maar men kiest ervoor om tijdelijk ergens te logeren, bijvoorbeeld omdat men eerst nog wil aansterken voor men naar huis gaat, of de thuissituatie is niet voldoende toegerust om de zorgvraag op te vangen.
 • Mensen die tijdelijk niet meer thuis kunnen blijven vanwege hun zorgvraag (er is behoefte aan 24uurs-zorg en dienstverlening). De vraag naar een logeermogelijkheid met zorg kan ontstaan doordat de mantelzorg overbelast is of tijdelijk wegvalt of de zorgvraag tijdelijk intensiever is en niet thuis kan worden opgevangen.
 • Mensen die tijdens vakantie zijn aangewezen op een aangepaste omgeving en beschikbaarheid van zorg.

Financiering

In een zorghotel maak je twee soorten kosten:

 • kosten voor de zorg in het hotel
 • kosten voor het verblijf in het hotel

Eerstelijns verblijf is een aanspraak die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met de invoering van de Wlz is het niet meer mogelijk om kortdurend te worden opgenomen in een instelling omdat de Wlz alleen toegang biedt voor cliënten met een zorgvraag voor blijvend intensieve zorg.
De overheveling van het kortdurend verblijf naar de Zvw is echter uitgesteld tot 1 januari 2016. In 2015 wordt kortdurend verblijf mogelijk gemaakt op basis van een subsidieregeling binnen de Wlz. Het CIZ beoordeelt de aanvragen hiervoor.

Wintersport met een beperking

Als je een handicap hebt, is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Een sport als skiën beoefenen lijkt helemaal een hoge drempel. Het tegendeel is echter waar. Natuurlijk vergt het wat organisatie, aanpassen en flexibiliteit, maar dat geldt voor het beoefenen van andere sporten immers ook. Skiën is ook met een lichamelijke of verstandelijke beperking een hele leuke sport.

Dus wil je heerlijk (leren) skiën? Dat kan! Er zijn diverse mogelijkheden om een wintersport zoals skiën te beoefenen en eigen te maken voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking. Er zijn mensen die bijvoorbeeld op één been skiën of zittend skiën. Zo zijn er monoski’s en monozitski’s of langlauf zitski’s. Mensen met een visuele beperking skiën altijd met een begeleider voorop. De begeleider geeft (al dan niet met een geluidsbox) aanwijzingen. Naast het wintersportvakantieaanbod worden er in Nederland ook diverse ski-cursussen aangeboden.

Duiken met een beperking

Duiken met persluchtapparatuur is één van de meest toegankelijke sporten voor mensen met een beperking. Vanaf het moment dat je onderwater bent heb je het gevoel dat je in een heel ander deel van de wereld terecht bent gekomen. Je voelt je vrij, gewichtloos en veilig. Zo bevind je je nog op de kant en zo ben je één met het water en de onderwaterwereld.

Voor mensen met een beperking is duiken ook vaak een therapie. Het gevoel dat ze tijdens het duiken ervaren is dat ze al hun beperkingen vergeten en, in sommige gevallen, neemt het zelfs de pijn weg. Ook is vastgesteld dat je door middel van het duiken kunt revalideren. Het heeft een positieve reactie op de fysieke en mentale gesteldheid doordat de lichamelijke en geestelijke belasting voor iedereen onderwater hetzelfde is.

De International Association for Handicapped Divers (IAHD) is een ISO gekeurde en internationaal erkende duikorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in het opleiden van mensen met een beperking. Deze organisatie geeft je de mogelijkheid om te leren duiken onder begeleiding van professionele, goed getrainde instructeurs om je een onvergetelijke tijd onder water te geven. Binnen de IAHD zijn er ook speciale opleidingen waarbij je leert om mensen met een beperking te begeleiden en/of op te leiden.

Reisorganisaties

 • Ballesol Costa Blanca informatie@ballesolcostablanca.com +31 (0229) 07 64 344 Website Zorghotel Ballesol Costa Blanca resort is de ideale plek voor een zorgeloze verzorgde vakantie. Hun missie is het garanderen van het welzijn van ouderen en minder validen tijdens hun verblijf, al dan niet kort of lang, mede ge- garandeert door de persoonlijke verzorging en de zorg welke 24/7 aanwezig is.
 • Grimreizen Velduil 11 7827 GT Emmen info@grimreizen.com | +31(0)591 64 49 96 Website
 • Stichting Globe Roller info@globe-roller.nl +31 (0)40 25 26 570 Website
 • Stichting Globe-Roller organiseert groepsreizen voor mensen met een lichamelijke handicap. De reizen die de stichting organiseert zijn voornamelijk vliegreizen naar buitenlandse bestemmingen. Ieder jaar wijzigt het reisprogramma.
 • Stichting Samen Ontspannen Utrechtseweg 48 | 1381 GP Weesp 0294 – 417 311 | info@samenontspannen.nl Website Stichting Samen Ontspannen. SSO is een stichting die zich inzet voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
 • Vereniging van Gehandicapte Wintersporters  Otto van Egmondlaan 7 | 2636 GR Shipluiden (015) 262 89 39 | info@vgw-online.nl Website Deze Vereniging organiseert wintersportreizen naar Oostenrijk en Italië en skilessen in Huizen en Zoetermeer voor lichamelijke gehandicapten.
 • Delphindoorski Kerkdennen 32 | 3851 BB Ermelo (0341) 493 014 | info@delphindoorski.nl Website Voor mensen met een visuele of verstandelijke beperking, die graag willen leren skiën.