Beoordeel deze page

Wij van backpack.nu nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Verzameling van gegevens

Wij verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt, zoals bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier of het aan maken van een account. Deze gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw verzoeken of voor het aan maken van aan account en voor de afhandeling van eventuele geschillen.

Gebruik van gegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Emailadres
 • Uw naam
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Uw nickname
 • Uw (profiel-) foto
 • Geboortedatum
 • IP-adres

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw verzoeken; (bijvoorbeeld aan account aanmaken)
 • Het versturen van informatie of aanbiedingen die voor u van belang kunnen zijn;
 • Het verbeteren van onze website en diensten.

Delen van gegevens

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadple

gen. Wijzigingen zullen altijd duidelijk op onze website worden aangekondigd.

Contact

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Vliegtickets

Tix
Vliegtickets
Vliegwinkel
wordlticketcenter